Няшка юна и довольно прекрасна от того и тянет молодчика